Microben

Het fundament van het leven

Zoals bij een zaadje van een boom, schieten er eerst wortels de grond in, waarna de boom begint te groeien.
Dus laten we beginnen bij het fundament van het leven.

Iedereen heeft op school geleerd dat microben, schimmels, bacteriën en virussen ziekteverwekkers zijn. Zo werd ons ingeprent dat we bang moesten zijn voor vuil en besmettelijkheid. Zorgen dat ze je niet te pakken krijgen en ze zo snel mogelijk zien te bestrijden, was ons motto. Hier willen wij je uitnodigen om deze overtuiging alvast te deleten.

Het menselijk lichaam is een samenhangend ecosysteem van diverse bacteriën, schimmels en virussen. Net zoals in de natuur en overal om ons heen. Is het slim om de poten onder de stoel vandaan te zagen, waarop we zitten?

Voor de volgende informatie is het belangrijk dat je systeem in rust is, want tijdens stress wordt ons logisch denkende brein uitgeschakeld.

Waar ligt de wortel van de angst voor onze microben?
De wortel van de angst en het fundament van de reguliere geneeskunde ligt rond het eind van de negentiende eeuw. Waar de bioloog Louis Pasteur en dokter Antoine Béchamp bezig waren het grote raadsel 'Hoe worden mensen ziek?' te ontrafelen.

Beide heren zagen tig microben in hun petrischaaltje en hadden hiervoor allebei een andere verklaring.

Dokter Antoine Béchamp zag deze microben als een symbiose. Zijn theorie baseerde op het samenwerken van deze microben om ons lichaam weer in balans te brengen. Hij beschuldigde dus de brandweermannen (microben) niet van de brand (ziekte) zoals zijn collega Pasteur deed.

Louis Pasteur beweerde namelijk dat microben ons van buitenaf aanvallen en ons ziek maken. Door microben te zien als externe ziekteverwekkende organismen voedde hij het angst gebaseerd oorlogsdenken van Darwin. Met deze theorie is geld te verdienen en het werd de basis van de op winst georiënteerde farmaceutische industrie, die wij hierna 'big farma' noemen. Een industrie dat geld verdient aan de chemische bestrijding van onze natuurlijke bio-logische herstelfases.

Ondanks het feit dat Louis Pasteur voor zijn dood heeft toegegeven dat hij het mis had, ligt deze verkeerde theorie nog aan de basis van de reguliere medische wetenschap. Als je dan ook nog weet dat angst onze lichaamseigen helingsprocessen lamlegt, dan snappen wij er niets meer van. Begrijp jij het?

Omdat wij geen wetenschappers zijn, hebben wij ons simpele verstand en logische leken-theorie aan het werk gezet. Door zelfstudie en eigen ervaringen hebben wij voldoende bewijzen gekregen dat de bio-logische zienswijze klopt. Daarom begrijpen wij niet waarom het grootste deel van de mensheid blijft vertrouwen op de reguliere en enige erkende medische visie en daardoor in angst leeft, terwijl deze baseert op een 150 jaar oude, achterhaalde theorie.

Onwetendheid mag geen excuus meer zijn!

Microben onze chirurgen
Ons lichaam is niet van ons. Lekkere binnenkomer, maar wel de waarheid. Als je bedenkt dat onze 50 miljard cellen dik in de minderheid zijn ten opzichte van onze microben, wat de wetenschap microbioom noemt.
Zoals wij het zien, zijn het onze gastgevers en zijn wij te gast. Maar aangezien ze alleen het beste met ons voor hebben, kun je het ook als een perfect samenwerkend geheel zien. Te vergelijken met een luxe 5-sterren hotel waar de gast koning is. Dit beeld vinden wij veel fijner om verder mee te gaan.

Ons lichaam is dus een samenwerkingsverband met een zelfherstellend mechanisme dat het immuunsysteem heet. Alleen ziet de reguliere geneeskunde het immuunsysteem als een afweersysteem tegen microben en virussen die ons systeem binnendringen. Men beweert dat een zwak immuunsysteem de oorzaak is van de meeste ziektes. Ons lichaam wordt beschouwd als een oorlogsgebied waar antilichamen en witte bloedcellen een leger vormen van killer-cellen die paraat staan om de vijand aan te vallen. De theorie van auto-immuunziekte suggereert zelfs, dat ons lichaam zichzelf zou aanvallen en zijn eigen weefsels doodt.

Alleen al door deze zinnen te lezen, merk je misschien dat je lichaam in de stress schiet. Angst en strijd voeren de boventoon. Dan is het beeld van een 5-sterren hotel toch veel aantrekkelijker!?

Door de ontdekkingen van de bio-logische programma's kunnen we stellen dat het immuunsysteem een andere functie heeft als gedacht. Dat ons lichaam een perfect samenwerkingsverband is tussen ons microbioom en onze cellen. Nog maar even niet te spreken over het nog grotere aandeel van energie, want dat wordt te veel voor nu.

In ieder geval is ons lichaam een nog ondoorgrond geniaal iets, dat vele wonderlijke natuurlijke processen volgt en constant streeft naar balans en harmonie. Het enige wat we hoeven te doen is dit wonder leren begrijpen en het proces toelaten en begeleiden.

Gelukkig hebben inmiddels meerdere wetenschappers kunnen aantonen dat microben door ons eigen lichaam worden aangemaakt en aangestuurd worden door onze hersenen. Ze noemen dit fenomeen 'pleomorfisme' en dit betekent dat microben van gedaante verwisselen en zelfs uit ons eigen bloed ontstaan. Ze helpen het lichaam en zijn dus absoluut geen ziekte-verwekkers. Dit betekent dat ze ons niet besmetten of ons lichaam aanvallen. Integendeel, ze zijn onze bondgenoten, onze trouwe helpers en 'interne chirurgen'.

Hun intentie is niet om ons te schaden, maar ze bewijzen ons een grote dienst. Ze hebben een taak, een bio-logische functie, en dat is niets anders dan ons in leven te houden. De intelligentie van de natuur is namelijk gebaseerd op samenwerking en niet op strijd, zoals ons aangeleerd is op school op basis van het oorlogs-denken van Darwin en Pasteur.

De analyse van 'de brandweer en de microben' geeft een duidelijk beeld. Iemand analyseert de oorzaak van grote branden en zegt dan: "Ik heb alle grote branden van de laatste decennia geanalyseerd. Het resultaat is eenduidig! Bij iedere brand waren, zonder uitzondering, brandweerauto's aanwezig. Dus zijn deze voertuigen de oorzaak van de branden!".

Natuurlijk is dat onzin, want iedereen weet dat de brandweer niet het vuur maakt, maar het vuur blust! Als je een schuldige zoekt, zul je die altijd vinden.

Dit is met de schimmels, bacteriën en virussen hetzelfde en ze zijn dus niet de schuld van de ziekte maar ze optimaliseren het proces. Ze krijgen van de hersenen de opdracht voor zinvol doelgerichte 'operaties'. Onze kleine micro-chirurgen breken weefsel af, of bouwen het op, en dat uitsluitend tijdens bepaalde fases en op specifieke plekken. Het is een natuurlijk programma die automatisch opstart en begint te werken.

Er zijn meer virussen op aarde dan sterren aan de hemel. Dat zou toch veronderstellen dat de mensheid al lang ten dode opgeschreven zou zijn. Over virussen is ook nog niet zoveel bekend. De wilde verhalen die de ronde doen, baseren enkel op theorieën en aannames.
Maar na heel veel verschillende wetenschappelijke input te hebben verwerkt op basis van een samenwerkingsconcept, komen wij tot de voorlopige logische leken-stelling dat ze de informatie-uitwisseling dienen en ervoor zorgen dat ons lichaam zich constant aanpast aan alle veranderingen om ons heen. Universele updates, zou je kunnen zeggen.

The Wave nodigt je uit om alle overtuigingen en oordelen los te laten en als een klein kind open en nieuwsgierig de wereld van de biologische natuurwetten te ontdekken.

Ontdek in het filmpje hieronder een andere kijk op conceptie en geboorte. Het is tijd om open te staan voor het feit dat ons wereldbeeld anders is als gedacht. De theorie van “survival of the fittest” wordt ingeruild voor de theorie van “samenwerken – symbiose”. De weerstand en angst voor microben worden getransformeerd in vertrouwen en vrijheid.