Bio-Essens

Het versmelten van alle visies op gezondheid

Bio-Essens

Het versmelten van alle visies op gezondheid

Bio-Essens

Het versmelten van alle visies op gezondheid

Bio-Essens

Het versmelten van alle visies op gezondheid

Het huwelijk van de eenheid

Het leven maakt duidelijk dat onze systemen transformeren en er langzaam nieuwe inzichten tot bloei komen. Er is voldoende bewijs volgens de nieuwe wetenschapstak Epi-genetica, dat erfelijkheid een fabel is en dat we niet zomaar zijn overgeleverd aan een onbekende kracht buiten onszelf. Met ons bewustzijn, dus onze bewuste intentie, kunnen we de verantwoordelijkheid nemen voor ons lichaam.

De reguliere geneeskunde is nog steeds gebaseerd op het vechten tegen microben. Ze gelooft nog steeds de theorie van Louis Pasteur, ondanks dat er voldoende bewijs is dat onze micro-organismen voor ons werken en niet onze vijanden zijn. Zelfs de antroposofen, de historici en natuurkundigen ontdekken nu langzaam dat de natuur en de oervolkeren een symbiose vormen. Alles hangt samen en zorgt voor elkaar. Zonder deze samenwerking zou de mensheid maar ook het leven al lang uitgestorven zijn.

We hebben alle informatie al in huis. Door de diepte ingegaan te zijn, hebben we op alle vlakken heel veel kennis vergaard.
De reguliere medische wereld, de energetische zicht, de natuurlijke visie en de nieuwe frequentie aanpak, zijn allemaal slechts delen van het geheel. De holistische kijk op het leven en ons lichaam is het samengaan van alles. Juist deze diversiteit aan zichtwijzen en methoden, zouden we toch kunnen laten versmelten?! Het enige wat er nodig is, is een gemeenschappelijk fundament.

Zoals de Sjamaan al aangeeft is dit fundament; de hele natuur met haar micro-organismen!

Dit zou de basis kunnen vormen van de nieuwe gezonde kijk op ziekte.

Het eenheidsbewustzijn zou alle programma's integreren en open staan voor een organische update. Met de natuurlijke verhouding als uitgangspunt en rode draad van het leven. Een huwelijk tussen alle visies en toepassingen, een versmelten van alle culturele zienswijzen tot een complete geneeskunde. De ware genees-kunst die dan geleidelijk door ons eenheidsbewustzijn organisch veranderd. Wellicht groeit het inzicht zo sterk dat we uiteindelijk realiseren dat er niets meer te genezen of te helen valt!

De kennis van de essentie van het leven kunnen we met respect integreren in de begeleiding van het intelligente lichaam.
Deze nieuwe geïntegreerde en holistische discipline zouden we wereldwijd BIO-ESSENS kunnen noemen.

Zo heeft iedereen en alle zichtwijzen een plek in het geheel en bestaat er geen strijd meer. Het is de diversiteit in de eenheid die ons de complete zicht op de natuur geeft. Zodra we allemaal gaan inzien dat het fundament van de natuur samenwerking is, staan alle neuzen dezelfde kant op en kunnen we vol vertrouwen een schitterende toekomst tegemoet gaan, die nu begint.


Belangrijk voor Professionals:
Mocht je in je praktijk al diverse zichtwijzen integreren en ook de bio-logische natuurwetten toepassen, gooi het dan in het vat van Bio-Essens en breng het onder deze naam naar buiten. Het dient als verzamelnaam voor iedereen die een holistische kijk toepast.

De enige voorwaarde is dat ook de bio-logische kennis geintegreerd wordt. Hierdoor komt er uiteindelijk een eenheid in en zal het zo breed ingezet worden dat het de hele wereld bereikt. Laat het ons even weten en we integreren je in onze site onder de aanbieders en Bio-Essens. Door de diversiteit in de eenheid te creeren leven we in het paradijs.

Wij verheugen ons op jouw unieke bijdrage aan dit huwelijk van Bio-Essens.

Bio-Essens is de sleutel naar vrijheid!Bio-Essens

Bio-Essens

Het versmelten van alle visies op gezondheid

Lees meer